Ďalšou oblasťou v ktorej sa úspešne realizujeme je zasnežovacia technika (tj. strojovne). Práve v súvislosti s týmito prácami často zvárame vysokotlakové potrubia.