Poskytujeme kompletné vodoinštalatérske práce a vodoinštalatérske opravy. Ponúkame vám naše služby, a to od zaobstaranie potrebného materiálu cez montáž, rekonštrukciu a servis rozvodov, montáž zdravotechniky a sanity, až po výmenu vodovodných batérii a ventilov.

Našou pracovnou náplňou je tiež montáž záhradnej a zavlažovacej techniky, výmena bytových stúpačiek, výmena vodomerov a servis v oblasti vodovodných prípojok. Ponúkame vám tiež poradenstvo v danej oblasti.

Vodoinštalatérske práce realizované našou firmou Vám zaručia spokojnosť a ušetria náklady.

 

 

Vodoinštalatérske práce – poradíme Vám …

Potrubné rozvody na teplú a studenú vodu sú neodmysliteľnou súčasťou každej stavby. Pri stavbe nového domu je dobré venovať náležitú pozornosť ich projektovaniu, pretože od rozumného umiestnenia závisí bezproblémová prevádzka a čiastočne aj úspora energie.

Rozvody teplej a studenej vody

Pri výstavbe hrubej stavby domu vynechávame otvory a prestupy pre rozvody – ide o prvé vodoinštalatérske práce. Ich premysleným umiestnením sa vyhneme prácnemu vŕtaniu či vyrezávaniu do múra. Táto etapa je zložitejšia pri rekonštrukcii vzhľadom na to, že hrubá stavba je už postavená a máme tak menšiu možnosť ovplyvniť rozmiestnenie spotrebičov teplej vody či vodovodných batérií. Osvedčeným riešením je situovanie kuchyne, kúpeľne a WC blízko seba, respektíve nad sebou, čím minimalizujeme dĺžku rozvodov teplej vody, a tým výrazne ušetríme spotrebu energie. Z toho vyplýva, že aj zariadenie na ohrev vody by malo byť umiestnené tak, aby dĺžka rozvodov teplej vody bola čo najkratšia.

Domová prípojka a vodomer

Väčšina domácností je zásobovaná vodou z verejného vodovodu a napojená na verejnú kanalizáciu. Ak toto riešenie pre nás nie je prístupné alebo nám z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, je možné napájať dom z vlastnej studne, vybudovať si vlastnú čističku odpadových vôd, čím sa staneme nezávislí od vodární a kanalizácií.
Vodovodná prípojka je časť potrubia od verejného vodovodu až tesne za vodomer. Každá domácnosť by mala mať len jednu prípojku a trasa prípojky by mala byť priamočiara so spádom minimálne 0,3 % k verejnému vodovodu. Minimálna hĺbka pod upraveným terénom je 1,2 až 1,6 metra. Prípojka musí mať v mieste napojenia na verejný vodovod osadený ventil (prípojkový uzáver).
Meranie spotreby vody je zabezpečené vodomerom, ktorý je umiestnený v podpivničených budovách maximálne 2 metre od obvodového muriva a v nepodpivničených sa osadzuje do šachty v budove alebo mimo nej. Za vodomerom musí byť nainštalovaný mechanický filter. Pred vodomer je osadený uzáver, dôležitý pri kontrole alebo výmene vodomeru. Za uzáverom je výtoková armatúra pre kontrolu funkcie spätnej armatúry, ktorá je inštalovaná na vnútornom vodovode. Za ňou je umiestnená výtoková armatúra pre odvodnenie potrubia.

Minimálna svetlosť potrubia prípojky, v závislosti od materiálu je:
oceľová rúra – DN 32
medená rúra – 35 mm (vonkajší priemer)
plastová rúra – 40 mm (vonkajší priemer)

Možné je inštalovať  zariadenia aj na dodatkovú úpravu vody, napríklad na zníženie obsahu vápnika, či rôzne iné filtre, podľa potreby a na základe výsledku laboratórneho rozboru vody. Výhodou je aj umiestnenie vodovodných a kanalizačných rozvodov do jednej šachty.