Kúrenárske práce

V oblasti kúrenárskych prác vám zaobstaráme dodávku potrebného materiálu. Náplňou našej práce je tiež montáž, rekonštrukcia a oprava kúrenárskych rozvodov (meď, kov, plast, hliník-plast), montáž vykurovacích telies a podlahových konvektorov.

Súčasťou práce je odborná inštalácia etážového a podlahového vykurovania, montáž meracej a regulačnej techniky a montáž kotolní. Radi vám poradíme pri výbere materiálu a pri samotnej montáži.

Kúrenárske práce v našom podaní znamenajú Vašu dlhodobú spokojnosť a ušetrené finančné prostriedky.

 

 

Kúrenárske práce – poradíme Vám:

V zimnom období sa zdroje tepla nezastavia. Pre vytvorenie komfortného vnútorného prostredia je dôležitá tepelná pohoda, no náklady s ňou spojené nie sú o nič menej dôležité. Aby ste ušetrili, treba pristúpiť k hospodárnemu vykurovaniu a dodržiavaniu základných zásad.

Rýchly prehľad

Majitelia bytov a rodinných domov. Čo by ste mali vedieť? Zvoľte si správny spôsob šírenia tepla! Na radiátory namontujete termohlavice, budú udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti bez zbytočného prekurovania, jednotlivé miestnosti treba vykurovať podľa účelu a potreby, v zime vetrajte nárazovo a veľmi intenzívne. Tepelné straty znížite vhodnou izoláciou. Nezabúdajte na pravidelný servis kotlov.
Miera úspory
Možná úspora tepla pri namontovaní nových moderných okien sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25%. Nastavenie správnej teploty v jednotlivých miestnostiach a využívaním termohlavíc je stupeň úspor 15%. Úspora tepla pri zateplení domu sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25%. Pri dodržiavaní správnych zásad pri vykurovaní a investície do zateplenia je možné dosiahnuť až 40% úspory.
Návratnosť investície
Rekonštrukcia kúrenia a namontovanie regulačných ventilov prináša úspory 20 – 25% pri návratnosti približne 2 roky. Zateplenie a výmena okien prináša rovnaké úspory 20 – 25% pri návratnosti 10 rokov.

Náklady na vykurovací systém možno rozdeliť na:
investičné: teda náklady spojené s výberom, nákupom, inštaláciou a pripojením vykurovacieho systému,
prevádzkové: ktoré platíme pravidelne za vstupné energie (elektrickú energiu, zemný plyn, iné palivo) a za pravidelnú údržbu.

Zatiaľ čo investičné náklady sú jednorazovou záležitosťou, prevádzkové ovplyvňujú rozpočet domácnosti dlhodobo. V priemere predstavujú investičné náklady 3-4 násobok ročných nákladov na prevádzku. V našich podmienkach má preto najväčší potenciál v oblasti úspor hospodárne vykurovanie.